Search

The poet has been at it again - this time in english on The Dark Feminine 🔥 There are many perspective on what 'the dark feminine' is, and here are two - a wounded expression and an empowered expression.   I have spent much time in the wounded expression, not knowing how to express my vulnerable truth. To now living a more empowered version -

  Jeg har skrevet et digt til mændende, som måske er lige så lærerigt for kvinderne at læse. Dansen mellem det maskuline og det feminine er ikke altid lige let, og den seneste læring jeg har gjort mig på den front, er at kvinden (gennem den feminine sensitivitet) ofte er mere "informeret" omkring det relationelle end manden (i det maskuline). Så hvor det maskuline står