Search

Giv jeres elever et bedre fundament for at navigere i livet og dets relationer

Når vi ikke kan mærke vores grænser, kan vi så mærke livet? Og hvad navigerer vi så efter, hvis ikke det er det indre kompas?

Problemer med grænsesætning er ikke bare et problem med at mærke, det kan lige såvel være en udfordring med at få udtrykt det som der er behov for.

Du kender måske selv det med at der er noget du skal have sagt, men det vil bare ikke forlade dine læber? Det er som om halsen er snøret sammen og du står der og føler dig fanget.

Det er du sådan set også i et vis forstand – fanget i din krop som har taget over og sat overlevelsesmekanismerne igang.

Hvad gør man så?  →  Træner evnen til at bryde de gamle mønstre.

Det er det vi arbejder med i den her workshop. Fra at forstå kroppens automatiske reaktioner, og hvordan vi individuelt er påvirket af dem, til at øve evnen til at mærke os selv, vores grænser og udtrykke dem. Og derved stå stærkere fremadrettet i livets forskellige udfordringer.

Alt er relationer, og grænser er måden vi lærer hinanden at kende på.

Når vi ikke får italesat vores grænser og behov.. 

skaber det afstand, misforståelser og konflikter der kan være svære at løse, når først de har hobet sig op. Ydermere påvirker det vores evne til at være den bedste version af os selv, og tage handling på både store og små drømme.

Det kan være unge der føler sig udenfor gruppen, og så bliver medgørlige i stedet for at lytte til deres egne behov og værdier. Fx bukke under for gruppepres i forbindelse med fest og druk kultur. Og så står man der dagen efter, og føler sig lige dele udenfor og sur på de andre.

Det kan være i forbindelse med intime og sexuelle oplevelser, hvor man kan føle sig overgrebet fordi kroppen har for vane at lukke ned og man derfor ikke får sagt fra.

Det kan være i forbindelse med sine projekter og ideer, hvor man ikke fortæller om dem eller endda får taget handling på dem. Ved gentagne gange kan det skabe en følelse af at man ikke har noget at bidrage til verden, og man lukker langsomt ned for ens passion og livsenergi. Overgiver sig til at leve i en tåge af “ligemeget”.

Hvorfor sker det? Fordi kroppen tager over

Nervesystemet regulerer hele tiden vores tilstand, og hvis vi har overbevisninger i sind og krop, der fortæller os at grænsesætning er en trussel for vores overlevelse, så er det at kroppen sætter ind i ‘overlevelsesmode’.

Der er 4 primære tilstande der gør at vi ikke får sat vores grænser, rettidigt, kærligt og i det hele taget:

● flugt
● kamp
● frys
● medgørlig

Det sker automatisk, og tilsidesætter til dels den cognitive evne til at tage bevidste valg. Derfor det kan være så svært at bryde med.

Ved at sænke farten indeni, og ved at øge bevidstheden på vores mønstre, kan vi vælge at respondere i stedet for at reagere per automatik.

Eksempler på overlevelsesstrategier:

● Undgår relationer og situationer

● Hårde og ufleksible grænser, for at holde andre på en “sikker afstand”

● Bliver stille og zoner ud, forsvinder ind i sig selv

● Lukker helt ned for at mærke og går med på det andre vil

● Lader som om alt er OK

Klæd de studerende på til at navigere livet inde frafra deres kerne

→  Giv eleverne værktøjerne til at bryde med de gamle mønstre, og til at skabe dybere og mere nærende relationer, i løbet af deres ophold på højskolen.

→ Giv dem en dybere indsigt i dem selv, og øg deres empatiske egenskaber, så de kan forstå hinanden bedre og være mere nærværende.

→  Giv dem kommunikationsværktøjer til bedre samarbejde og engagement.

→  Giv dem følelsen af at de er empowered, og at de kan tage handling i deres liv, at deres drømme er mulige og at de har noget vigtigt at bidrage med til verden.

For det handler ikke bare om grænsesætning, det handler om at skabe tryghed indeni til at være den man virkelig er.

Om det er en grænse der skal sættes, et behov der skal udtrykkes eller en idé der skal vises frem – så handler det om at det skal føles trygt i vores krop før vi gør det.

Hvordan skaber vi den tryghed i kroppen?

Gennem arbejde med vores bevidsthed, krop, og kommunikation.

Bevidsthedsudvidelse

Ved at træne vores evne til at observere og se os selv med nysgerrighed, kan vi fange uhensigtsmæssige og begrænsende overbevisninger. For  derefter at omskrive dem til nye tankemønstre der fører os frem mod det vi længes efter og ønsker.

Kroppens sprog

Ved at øge evnen til at mærke os selv og lære det sprog vores krop taler, kan vi bedre forstå og udtrykke vores reelle sandhed. 

Ved at forstå vores overlevelsesstrategier og hvornår de aktiveres, kan vi øge vores fokus på at regulere os selv, og bryde med de gamle mønstre.

Gennem nye positive oplevelser i at blive mødt og respekteret i vores grænser, lærer kroppen at det kan være trygt.

Kærlig kommunikation

Ved at lære om hvordan vi kan kommunikere grænser og behov fra et kærligt sted, med en intention om at komme den anden nærmere, bliver det lettere næste gang vi står i en svært situation.

Selv i situationer hvor intentionen er at skabe afstand, kan vi gøre det fra et kærligt sted.

Om workshoppen

Denne workshop giver et indblik i hvad der sker i kroppen når det autonome nervesystem tager over og vi pludselig ikke ved eller kan gøre det vi har behov for. Vi kommer ind på bevidstheden og underbevidstheden og de historier vi har med i bagagen hjemmefra, og hvordan de præger vores perspektiv og handlekraft i livet. 

Efterfølgende fokuserer vi på øvelser der øger elevernes egen kropsbevidsthed, og derigennem evnen til at mærke, handle og italesætte både behov og grænser.

Med en rod i nervesystemets indflydelse på kroppens respons, og polyvagal teori, giver hun indsigt og let tilgængelige øvelser der kan hjælpe til at etablere større tryghed i kroppen/ns og derved gøre det lettere at mærke og italesætte grænser/behov. 

Oplæg: når kroppen tager over

Vi begynder med et letforståeligt oplæg om hvad der sker når vi ikke får sat den grænse vi ønsker at sætte. Hvordan kroppen husker og hvordan nervesystemet regulerer vores tilstand baseret på fortidens oplevelser.

Skab bevidsthed på egne mønstre

Vi dykker ned i reflektionsøvelser til at øge den mentale bevidsthed på hvor og hvornår det er svært at sætte grænser, og hvad det gør ved os. Vi undersøger de bevidste/ubevidste overbevisninger der styrer vores evne til at mærke og sætte grænser

Øvelser i grænsesætning

Vi udforsker forskellige relationsøvelser hvor vi leger med at sætte grænser, både for at give kroppen nye oplevelser og for at øge den kropslige bevidsthed. Hvordan føles et ja og nej? Og hvad sker der når vi modtager en grænse?

Feedback fra tidligere deltagere

“Hun gjorde det på en meget positiv måde, hvor grænser tit kan virke sådan hårdt, fik hun lethed ind i det, det synes jeg var godt. “

 

– Kristina

“Det var rigtig godt med de fysiske øvelser, så man fik øvet det igen og igen.”

 

– Marina

“Synes der var en fin intro/outro – synes du fik åbnet og lukket cirklen rigtig fint. Og så var det nogle gode øvelser der langsomt byggede mere og mere op til at mærke efter i forhold til ens egne og andres grænser.”

 

– Kvinde 32 år

Praktiske detaljer

Workshoppen

Workshoppen tager som udgangspunkt 3-4 timer, alt efter antal deltagere og koster 4.400 ex moms (5.500 inkl).

Den kan justeres til efter dine behov og tematikker, med udgangspunkt i det eksisterende format (foredrag, reflektion og øvelser.)

Det er også muligt at skabe et længere forløb hvor vi går mere i dybden.

Gør det til en heldagsoplevelse

Workshoppen er fokuseret på at mærke ind og forstå vores automatiske kropslige reaktioner og bevidsthedsudvidelse gennem øvelser.

Det er muligt at tilføje en del 2, hvor vi går dybere ind i verbale kommunikationsøvelser. Det vil være en hel dag, 2 x 3 timer med frokostpause i mellem. Det koster 6.400 ex moms (8.000 inkl).

For virksomheder

Øg tilliden iblandt og i dine medarbejdere, så de bliver bedre til at mærke deres grænser, italesætte dem og kommunikere. Og skab bedre flow på arbejdspladsen.

For højskoler & gymnasier

Klæd de studerende endnu bedre på til at leve deres bedste liv. Både mens de er på højskolen, når de skaber relationer for livet – støt dem til at skabe tryggere og mere nærende relationer. Og når de skal videre, står de stærkere ift. at beslutte hvad der er for dem og deres retning – med modet til at gå efter det.

For organisationer

Giv jeres medlemmer en ekstra styrke, så de står stærkere i livet og i det område du supporterer dem i. Workshoppen kan tilpasses dine medlemmers problemstillinger og behov.

Grænser er måden hvorpå jeg kan elske dig og mig, samtidig

Om Petra

Petra er facilitator af personlig transformation. Med sig i baggagen har hun en kandidatgrad i design og innovation fra DTU, erfaring fra improvisering og teater verdenen og er uddannet traumeinformeret kropsterapeut. 

Hun underviser med rod i sin egen personlige erfaring af at have transformeret sig selv. 

Fra at have svært ved at kende både sine grænser og behov, og ikke mindst italesætte dem, har hun gennem det arbejde med både mental og kropslig bevidsthed, genetableret evnen til at mærke sine behov og grænser og med lethed og italesætte dem kærligt.

 

Hvorfor så stort et fokus på at det skal være ‘Kærligt’?

Fordi det i netop de situationer hvor det er svært, er vigtigt. Fordi det er svært og sårbart, bliver vi lettere påvirket af vores følelser, og hvis vi er såret eller mærker en stor vrede, kan vi hurtigt komme til at eskalere situationen og skabe afstand, i stedet for at komme hinanden nærmere.

Og kærligt behøver ikke være svøbt ind i en masse fine ord, det er mere omtanken, intentionen og respekten der bliver lagt i det. Om det er hastighed, toneleje eller ord, kommunikerer det alt sammen. Jo mere vi øver det kærlige, jo lettere bliver det at sige “nej tak” med et smil.