Search

  Jeg har skrevet et digt til mændende, som måske er lige så lærerigt for kvinderne at læse. Dansen mellem det maskuline og det feminine er ikke altid lige let, og den seneste læring jeg har gjort mig på den front, er at kvinden (gennem den feminine sensitivitet) ofte er mere "informeret" omkring det relationelle end manden (i det maskuline). Så hvor det maskuline står